Ismet Sylejmani

Ismet Sylejmani, author

Shkruan: Ismet Sylejmani

 

PËRÇARËS

Është ai përson, janë ata individ ose është ai grup, që ka apo që kanë interesa të kundërta me ato të shumicës demokratike, te zgjedhur me votë demokratike plebishitare, me votë demokratike popullore apo me votë demokratike partiake.

Veprim që bëhet për të futur në grindje a në mosmarrëveshje, dy e më shumë njerëz ose palë.

Veprim tendencioz, që bëhet për të prishur njësinë e suskseshme të mendimit a të veprimit në një parti progresive, apo në një organizatë përprimtare etj..

Veprimtari (politikë, punë, aktivitete) përçarëse.

Elementë destruktiv përçarës.

 

PËRÇARJE

Përçarjet e thella, ndodhin atëherë, kur të korruptuarit politik, ekonomik etj., humbasin pozitat dominuese, aty ku kanë sunduar, apo ku kanë keqeverisur.

Përçarje e popullit, e ushtrisë, e partisë, e skuadrës së sukseshme, bëhet objektiv primarë.

Grindje që zakonisht fut dikush në mes të dy a më shumë njerëzve a palëve.

Prishje e njësisë së mendimit e të veprimit në një familje, në një organizatë, në një klub, etj..

Përçarje politike (fetare, ideologjike).

Armiqtë futnin përçarje kudo në popull.

Karieristët që janë të etshëm për pushtet, përqajnë gjithëçka që gjejnë para tyre, ndérmarrin veprime të tilla për përfitimet legale dhe ilegale, të fshehta dhe publike.

Përqarjet e përqarësve, nuk kanë të ardhme të shëndoshë, janë të destinuara të dështojnë.

About Author

Leave a Reply

%d bloggers like this: